AND ₮ - ₮ (0%)
INQ ₮ - ₮ (0%)
MOST 41.02₮ - 42.54₮ (-16%)
Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Анд Энерги
44.50₮ 2024-04-15 14:30
Нээлтийн үнээс
1.96₮ (4.61%)
Авах дээд үнэ:0.00 ₮
Хаалтын үнээс
0.00₮ (0%)
Зарах доод үнэ: 47.66 ₮
Үнэ:
44.50 ₮
Хэмжээ:
0
Нээлт:
0.00 ₮
Дээд:
0.00 ₮
Доод:
0.00 ₮
Өмнөх хаалт:
44.50 ₮
Өдрийн үнийн хязгаар:
37.82₮ - 51.18 ₮
52 долоо хоногийн дээд:
58.65 ₮
52 долоо хоногийн доод:
22.00 ₮
Зах зээлийн үнэлгээ:
0 ₮
Ногдол ашиг:
~
Захиалгын бүртгэл Авах Зарах
Захиалгын тоо Тоо ширхэг Үнэ Үнэ Тоо ширхэг Захиалгын тоо
0 0.00₮ 41.50₮ 500 1
0 0.00₮ 42.00₮ 5,000 1
0 0.00₮ 42.50₮ 500 1
0 0.00₮ 43.50₮ 500 1
0 0.00₮ 44.00₮ 500 1
0 0 7,000 5
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-04-15 14:30
Түүхэн үзүүлэлт
7 хоног 04 сар 2024 52 долоо хоног
Дээд 30 ₮ 30 ₮ 30 ₮ 58.65₮
Доод 30 ₮ 25 ₮ 22 ₮ 22.00₮
Нээлт, хаалтын үнийн зөрүү ₮ 0 ₮ 5 ₮ 8 ₮ 8 ₮
Арилжааны түүх
Хугацаа Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Үнийн дүн
2024-04-12 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 44.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-11 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 44.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-10 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 44.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-09 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 44.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-08 44.50 ₮ 44.50 ₮ 44.50 ₮ 44.50 ₮ 500.00 22250.00 ₮
2024-04-05 44.50 ₮ 45.00 ₮ 44.50 ₮ 45.00 ₮ 4500.00 202250.00 ₮
2024-04-04 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-03 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-02 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-01 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-29 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-28 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-27 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-26 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-25 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-22 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-21 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 49.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-20 49.50 ₮ 49.50 ₮ 49.50 ₮ 49.50 ₮ 100.00 4950.00 ₮
2024-03-19 49.50 ₮ 49.50 ₮ 49.50 ₮ 49.50 ₮ 500.00 24750.00 ₮
2024-03-18 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 54.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-15 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 54.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-14 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 54.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-13 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 54.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-12 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 54.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-11 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 54.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-07 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 54.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-06 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 54.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-05 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 54.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-04 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 54.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-01 54.50 ₮ 54.50 ₮ 54.50 ₮ 54.50 ₮ 500.00 27250.00 ₮
2024-02-29 50.00 ₮ 50.00 ₮ 50.00 ₮ 50.00 ₮ 100.00 5000.00 ₮
2024-02-28 55.50 ₮ 55.50 ₮ 55.00 ₮ 55.00 ₮ 1100.00 61000.00 ₮
2024-02-27 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 56.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-26 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 56.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-23 56.50 ₮ 56.50 ₮ 56.50 ₮ 56.50 ₮ 100.00 5650.00 ₮
2024-02-22 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 58.65 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-21 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 58.65 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-20 58.65 ₮ 58.65 ₮ 58.65 ₮ 58.65 ₮ 1000.00 58650.00 ₮
2024-02-19 58.65 ₮ 58.65 ₮ 58.65 ₮ 58.65 ₮ 2000.00 117300.00 ₮
2024-02-16 52.50 ₮ 54.55 ₮ 52.50 ₮ 54.55 ₮ 4000.00 214100.00 ₮
2024-02-15 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 51.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-14 51.00 ₮ 51.00 ₮ 51.00 ₮ 51.00 ₮ 200.00 10200.00 ₮
2024-02-13 48.00 ₮ 51.00 ₮ 48.00 ₮ 51.00 ₮ 2100.00 101100.00 ₮
2024-02-09 42.20 ₮ 45.10 ₮ 42.20 ₮ 45.10 ₮ 4000.00 174600.00 ₮
2024-02-08 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 39.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-07 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 39.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-06 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 39.50 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-05 39.50 ₮ 39.50 ₮ 39.50 ₮ 39.50 ₮ 1500.00 59250.00 ₮
2024-02-02 35.10 ₮ 37.00 ₮ 35.10 ₮ 37.00 ₮ 3500.00 125700.00 ₮
2024-02-01 30.00 ₮ 33.00 ₮ 30.00 ₮ 33.00 ₮ 25000.00 779900.00 ₮
2024-01-31 29.00 ₮ 30.00 ₮ 29.00 ₮ 30.00 ₮ 20000.00 590000.00 ₮
2024-01-30 26.10 ₮ 26.10 ₮ 26.10 ₮ 26.10 ₮ 1300.00 33930.00 ₮
2024-01-29 29.00 ₮ 29.00 ₮ 29.00 ₮ 29.00 ₮ 10000.00 290000.00 ₮
2024-01-26 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 28.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-25 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 28.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-24 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 28.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-23 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 28.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-22 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 28.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-19 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 28.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-18 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 28.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-17 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 28.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-16 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 28.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-15 28.00 ₮ 28.00 ₮ 28.00 ₮ 28.00 ₮ 200.00 5600.00 ₮
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-04-12
Ерөнхий мэдээлэл

Анд Энерги ХК нь 2011 оноос цахилгаан угсралт, суурилуулалт, автоматжуулалтын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 2014 оны 9 дүгээр сард "Эрдэнэт лед" гэрлийн үйлдвэрийг ашиглалтад оруулсан. Ингэснээр компанийн үндсэн бизнес нь LED гэрлийн үйлдвэрлэл болон өргөжиж, 30 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Тус компани нь СЗХ-ны 2017 оны 176 тоот тогтоолоор олон нийтэд хувьцаа санал болгох зөвшөөрөл авч Монголын үнэт цаасны биржээр дамжуулан 1.59 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлж, нээлттэй хувьцаат компани болсон.

Хувьцаагаа олон нийтэд гаргасан огноо 2017-11-01
Гаргасан хувьцааны тоо 78,070,758
Салбар LED гэрэл үйлдвэрлэл
UBX-д бүргүүлсэн огноо 2017-10-10
Гүйцэтгэх захирал Цэнд-Аюуш Гүррагчаа
Бүртгэгдсэн талбар Үндсэн талбар
ISIN дугаар: MN0AEL300015

Эрх бүхий албан тушаалтан

Нэр Албан тушаал Эзэмшиж буй хувь
Цэнд-Аюуш Гүррагчаа Гүйцэтгэх захирал 16.3 %
Амарбаясгалан Алтансүх Ерөнхий инженер -
Батцэрэн Тогос-Эрдэнэ ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга  0.1 %
Доржсүрэн Ундармаа Санхүүгийн менежер  -
Чагнаадорж Саранзаяа Ерөнхий нягтлан бодогч  -
Мягмарсүрэн Дэлгэрмаа Маркетингийн менежер  -
Энхболд Ариунсайхан Хүний нөөцийн менежер  -
Энхтуяа Нямгэрэл Үйлдвэрлэлийн менежер  -

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч

Нэр Хамаарал Эзэмшиж буй хувь
Төмөрбат Барс Ерөнхий инженер 16.5 %
Цэнд-Аюуш Гүррагчаа Гүйцэтгэх захирал 16.3 %
Далхаа Мөнхбаяр ТУЗ-ийн гишүүн 16.5 %
Ганхуяг Түвшин ТУЗ-ийн гишүүн 16.5 %
Эрдэнэ Энхсайхан 6.1 %
Эрдэнэзул Энхзул 6.0 %

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Нэр Төрөл Эзэмшиж буй хувь
Дахлаа Мөнхбаяр Ердийн гишүүн  16.5 %
Төмөрбат Барс Ердийн гишүүн  16.5 %
Ганхуяг Түвшин Ердийн гишүүн  16.5 %
Цэнд-Аюуш Гүррагчаа Ердийн гишүүн  16.3 %
Дагвапунцаг Алтангэрэл Ердийн гишүүн  0.5 %
Эрдэнэбаяр Мягмардорж Ердийн гишүүн  
Мөнхжаргал Ганбат Хараат бус гишүүн
 
Дуусүрэн Мөнхбат Хараат бус гишүүн  
Дашдаваа Боргио Хараат бус гишүүн 0.01 %
Санхүү
Хугацаа 2022 оны жилийн эцэс 2023 оны жилийн эцэс
1 Борлуулалтын орлого 2,084,776,061 2,129,818,834
2 Борлуулалтын өртөг 1,400,284,283 946,306,003
3 Нийт ашиг (алдагдал) 684,491,777 1,183,512,831
4 Борлуулалт, маркетингийн зардал 132,175,306 53,680,506
5
Ерөнхий ба удирдлагын зардал
438,777,416 900,561,534
6
Санхүүгийн зардал
74,790,167 157,400,559
7 Бусад зардал 28,866,509 39,327,585
8 Бусад орлого 18,111,719 20,003,256
9 Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) 1,433,160 2,018,256
10 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний орлого 2,865 101 
11 Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) (287,476) (1,201,998)
12 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) 29,142,648 53,564,171
13 Орлого татварын зардал 2,914,265 5,356,417
14 Тайлант үеийн цэвэр ашиг(алдагдал) 26,228,383 48,207,754
15 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл хэрэгжсэн дүн - -
16 Нийт дэлгэрэнгүй ашиг (алдагдал) 26,228,383 48,207,754
17 Нэгж хувьцааны ногдох суурь ашиг (алдагдал) 0.34 0.62
Хугацаа 2022 оны жилийн эцэс 2023 оны жилийн эцэс
1 Хөрөнгө
2 Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн 1,327,182,851 1,638,097,909
3 Эргэлтийн бус хөрөнгийн нийт дүн 1,644,015,650 1,607,751,591
4 Нийт хөрөнгийн дүн 2,971,198,501 3,245,849,500
Өр төлбөр
1 Богино хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн 631,312,492 1,089,749,875
2 Урт хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн 241,683,707 72,149,081
3 Өр төлбөрийн нийт дүн 872,996,199 1,161,898,956
Эздийн өмч
1 Эздийн өмчийн нийт дүн 2,098,202,302 2,083,950,544
2 Өр төлбөр ба эздийн өмчийн нийт дүн 2,971,198,501 3,245,849,500
 
Хугацаа 2022 оны жилийн эцэс 2023 оны жилийн эцэс
1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (213,071,152) (179,958,968)
2 Мөнгөн орлогын дүн 2,119,212,438 2,271,067,476
3 Мөнгөн зарлагын дүн 2,332,283,589 2,451,026,444
4 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (202,201,674) (183,463,085)
5 Мөнгөн орлогын дүн - 201,909
6 Мөнгөн зарлагын дүн 202,201,674 183,664,993
7 Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ 411,842,242 406,688,497
8 Мөнгөн орлогын дүн 879,508,935 1,038,034,376
9 Мөнгөн зарлагын дүн 485,666,693 631,345,880
10 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ (3,430,583) 43,266,443
Хугацаа 2022 оны жилийн эцэс 2023 оны жилийн эцэс
1 Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, төгрөг(EPS) 0.34 0.62
2 Үнэ ба ашгийн харьцаа(P/E) 92.27 50.02
3 Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) 1.57 1.32
4 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж(ROE) 0.01 0.02
5 Нийт хөрөнгийн өгөөж(ROTA) 0.01 0.03
6 Үнэ дансны үнийн харьцаа(P/B) 1.09 2.9
7 Зах зээлийн үнэлгээ 2,107,910,466 2,420,193,498
 
Код Компанийн нэр Тараах шийдвэрийн огноо Бүртгэлийн өдөр Тараах өдөр Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг Нийт ногдол ашиг Тайлбар
1 AND Анд-Энерги ХК 2018.02.24 2018.03.16 2018.05.01-эс эхлэн 0.5 төгрөг 39,035,379.00 2017 оны цэвэр ашгаас
2 AND Анд-Энерги ХК 2020.02.15 2020.03.25 2020.08.01-ээс эхлэн 1.2 төгрөг 93,684,909.60 2019 оны цэвэр ашгаас
3 AND Анд-Энерги ХК 2023.02.15   2023.09.30-ны дотор  0.8 төгрөг  62,456,606.4 2021 оны ашгаас
Компанийн Тайлан
Холбоосын нэр Нийтэлсэн огноо Хэмжээ
1 2023 оны засаглалын үнэлгээний тайлан 2024-04-04 pdf (7 MB)
2 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан 2024-03-21 pdf (4 MB)
3 2023 оны компанийн засаглалын тайлан 2024-02-20 pdf (431 KB)
4 2023 оны санхүүгийн тайлан 2024-02-07 pdf (1 MB)
5 2023 оны 3 дугаар улирлын санхүүгийн тайлан 2023-10-20 pdf (668 KB)
6 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2023-03-02 pdf (240 KB)
7 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан 2023-02-24 pdf (4 MB)
8 2022 оны компанийн засаглалын хэрэгжилтийн тайлан 2023-02-20 pdf (647 KB)
9 2022 оны санхүүгийн тайлан 2023-02-10 pdf (2 MB)
10 2022 оны 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан 2022-10-20 pdf (4 MB)
11 2022 оны 3 дугаар улирлын санхүүгийн тайлан 2022-10-20 pdf (668 KB)
12 2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2022-07-20 pdf (2 MB)
13 2022 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2022-07-20 pdf (4 MB)
14 2022 оны хагас жилийн компанийн засаглалын хэрэгжилтийн тайлан 2022-05-06 pdf (6 MB)
15 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан 2022-03-03 pdf (4 MB)
16 2021 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2022-03-03 pdf (5 MB)
17 2021 оны санхүүгийн тайлан 2022-02-10 pdf (216 KB)
18 2021 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2021-07-20 pdf (5 MB)
19 2021 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2021-07-20 pdf (2 MB)
20 2020 оны санхүүгийн тайлан 2021-02-10 pdf (3 MB)
21 2020 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2021-01-20 pdf (8 MB)
22 2020 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2020-07-20 pdf (4 MB)
23 2019 оны санхүүгийн тайлан 2020-02-10 pdf (2 MB)
24 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 2020-01-20 pdf (12 MB)
25 2019 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2019-07-20 pdf (622 KB)
26 2018 оны санхүүгийн тайлан 2019-02-10 pdf (6 MB)
27 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 2019-01-20 pdf (10 MB)
28 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2018-07-20 pdf (3 MB)
29 2017 оны санхүүгийн тайлан 2018-02-10 pdf (10 MB)
Компанийн мэдээ
Нийтэлсэн огноо Гарчиг
2024-04-05 Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын давтан зар
2024-03-21 Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
2024-03-21 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын шийдвэр
2024-03-11 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын зар
2024-03-05 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн сонгон шалгаруулах зар
2024-02-20 Анд-Энерги ХК-ийн 2023 оны компанийн засаглалын тайлан гарлаа
2024-02-19 Анд-Энерги ХК ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ
2024-02-19 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2024-02-14 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2024-02-07 Анд Энерги ХК-ийн 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гарлаа
2023-11-29 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2023-11-21 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2023-10-20 Анд-Энерги ХК-ийн 2023 оны гуравдугаар улирлын санхүүгийн тайлан гарлаа.
2023-09-25 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2023-09-21 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2023-07-20 Анд-Энерги ХК-ийн 2023 оны хагас жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан гарлаа.
2023-04-24 Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэр
2023-03-31 Анд-Энерги ХК компанийн засаглалын тайлангаа ирүүллээ.
2023-03-15 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын зар
2023-03-14 Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
2023-03-13 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
2023-02-20 Анд-Энерги ХК-ийн 2022 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан гарлаа.
2023-02-20 Анд-Энерги ХК-ийн 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны болон засаглалын тайлан гарлаа.
2023-02-16 Анд-Энерги ХК ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.
2023-02-16 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2023-02-13 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2023-02-10 Анд-Энерги ХК-ийн 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гарлаа.
2022-12-01 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2022-11-25 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2022-09-28 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2022-09-24 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2022-07-21 Анд-Энерги ХК-ийн хагас жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан гарлаа.
2022-06-23 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
2022-06-20 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын зар
2022-05-17 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2022-05-17 Анд-Энерги ХК компанийн засаглалын тайлангаа ирүүллээ.
2022-05-11 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2022-04-26 Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэр
2022-04-01 Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар /давтан зар/
2022-03-17 Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
2022-03-14 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
2022-03-14 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
2022-03-10 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын зар
2022-03-04 Анд-Энерги ХК-ийн 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлан гарлаа.
2022-03-03 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
2022-03-01 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын зар
2022-02-16 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2022-02-14 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2022-02-11 Анд-Энерги ХК-ийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гарлаа.
2021-12-24 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2021-12-20 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2021-09-29 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
2021-09-28 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын зар
2021-09-23 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
2021-09-21 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2021-07-26 Анд-Энерги ХК - 2021 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
2021-07-02 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
2021-07-01 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын зар
2021-06-22 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
2021-06-16 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын зар
2021-04-28 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдээ
2021-04-22 АНД ЭНЕРГИ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд
2021-04-19 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2021-04-16 АНД ЭНЕРГИ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД
2021-04-14 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2021-03-26 АНД ЭНЕРГИ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД
2021-03-26 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2021-03-24 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2021-03-19 Анд-Энерги ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
2021-03-17 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2021-03-15 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн хурал хойшилсон тухай
2021-03-10 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2021-03-09 Анд-Энерги ХК - 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан
2021-02-22 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2021-02-17 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2020-04-27 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдээ
2020-04-16 Анд-Энерги ХК - 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан
2020-04-13 2019 оны санхүүгийн тайлан
2020-04-07 АНД ЭНЕРГИ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД
2020-03-06 Анд-Энерги ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
2020-03-04 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2020-02-28 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2020-02-20 Анд Энерги ХК-ний ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.
2020-02-18 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
2020-02-13 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2019-12-17 Анд-Энерги ХК-ийн гэрэлтүүлгийн ажил гүйцэтгэсэн мэдээлэл
2019-12-03 Гэрлэн чимэглэл, гэрэлтүүлгийн ажил амжилттай явагдаж байна
2019-11-18 ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
2019-11-15 Гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэлийн ажлыг гүйцэтгэнэ
2019-10-21 Анд-Энерги ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын мэдээ
2019-10-15 Гэрээт ажлаа амжилттай гүйцэтгэж байна
2019-10-10 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар
2019-10-07 ДЦС-4 ТӨХК-тай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна
2019-10-04 Анд-Энерги ХК Schneider Electric компанитай хамтран ажиллана
2019-07-23 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2019-07-19 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын зар /2019.07.19/
2019-07-17 2019 оны 6-р сарын ханшийн мэдээлэл
2019-06-17 2019 оны 5-р сарын ханшийн мэдээлэл
2019-04-04 "Анд Энерги" ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудиторын дүгнэлт
2019-04-04 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
2019-04-03 2019 ОНЫ 3-Р САРЫН ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2019-04-02 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР
2019-03-25 Анд-Энерги ХК-ийн шинэ үйлдвэрийн нээлт
2019-03-21 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
2019-03-14 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2019.03.14/
2019-03-07 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2019.02.28/
2019-02-21 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2019.02.21/
2019-02-12 2019 ОНЫ 1-Р САРЫН ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2019-01-23 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2019.01.18/
2019-01-17 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2019.01.17/
2019-01-02 2018 ОНЫ 12 САРЫН ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2018-12-04 2018 ОНЫ 11 САРЫН ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2018-11-29 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2018.11.29/
2018-11-21 ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /2018.11.21/
2018-11-02 2018 ОНЫ 10 САРЫН ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2018-10-30 НИЙЦҮҮЛЭГЧИЙН МЭДЭЭ /2018.10.30/ - ОД БҮРТГЭЛ АУДИТ ХХК
2018-10-10 2018 ОНЫ 9 САРЫН ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2018-10-04 ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК-Д БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-09-14 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2018.09.14/
2018-08-27 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2018.08.27/
2018-08-13 2018 ОНЫ 7 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-08-03 НИЙЦҮҮЛЭГЧИЙН МЭДЭЭ - ОД БҮРТГЭЛ АУДИТ ХХК
2018-07-27 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2018-07-25 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР /2018.07.25/
2018-07-23 Анд Энерги ХК-ийн 2018 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан
2018-07-09 Өнөөдрийн арилжаагаар "Тохиролцооны хэлцэл" хийгдлээ
2018-07-05 2018 ОНЫ 6 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-07-02 ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2018-06-28 Өнөөдрийн арилжаагаар "Тохиролцооны хэлцэл" хийгдлээ
2018-06-25 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР
2018-06-14 ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-06-04 2018 ОНЫ 5 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-05-18 ЭРДЭНЭТИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ ТӨХК-ТАЙ БАЙГУУЛСАН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-05-15 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2018.05.14/
2018-05-10 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ЗАР
2018-05-01 2018 ОНЫ 04 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-04-30 ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛ ЯВЦ
2018-04-25 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын зар
2018-04-23 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2018.04.21/
2018-04-09 ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2018-04-06 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2018-04-02 2018 ОНЫ 03 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-03-30 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2018-03-19 Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-06 "АНД-ЭНЕРГИ" ХК-ИЙН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ
2018-03-02 2018 ОНЫ 02 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2018-03-01 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР
2018-02-27 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын мэдээлэл
2018-02-23 2017 оны үйл ажиллагааны урьдчилсан тайлан
2018-02-12 ТУЗ-ийн хурлыг хойшлуулсан тухай зарлал
2018-02-06 AEL хувьцааны 1-р сарын арилжааны мэдээлэл
2018-01-29 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын зар
2018-01-17 Компанийн шинэчилсэн дүрмийг олон нийтэд танилцуулж байна
2018-01-11 "Анд-Энерги" ХК-ийн компанийн дүрэм болон ТУЗ-ийн гишүүдийн өөрчлөлтийн мэдээлэл
2018-01-08 "Анд-Энерги" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
2018-01-02 AEL хувьцааны 12-р сарын арилжааны мэдээлэл
2017-12-08 AEL хувьцааны 11-р сарын арилжааны мэдээлэл
2017-12-01 "Анд-Энерги" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зар
2017-11-21 "Анд-Энерги" ХК-ийн бараа материал худалдах, худалдан авах гэрээний мэдээ
2017-11-16 "Анд-Энерги" ХК-ийн ажил гүйцэтгэх гэрээний мэдээ
2017-11-15 "Анд-Энерги" ХК-ийн гүйцэтгэх захирлын талархал