AND ₮ - ₮ (0%)
INQ ₮ - ₮ (0%)
MOST 41.02₮ - 42.54₮ (-16%)
Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Инвескор Глобал Кью - INQ ETF
545.00₮ 2024-04-15 14:30
553.62 NAV
Үнэ:
545.00 ₮
Хэмжээ:
0
Нээлт:
0.00 ₮
Дээд:
0.00 ₮
Доод:
0.00 ₮
Өмнөх хаалт:
545.00 ₮
Өдрийн үнийн хязгаар:
463.25₮ - 626.75 ₮
52 долоо хоногийн дээд:
550.00 ₮
52 долоо хоногийн доод:
500.00 ₮
Ногдол ашиг:
~
Захиалгын бүртгэл Авах Зарах
Захиалгын тоо Тоо ширхэг Үнэ Үнэ Тоо ширхэг Захиалгын тоо
1 10 549.00₮ 590.00₮ 8,080 2
1 55 540.00₮ 0.00₮ 0
1 921 537.00₮ 0.00₮ 0
2 30 530.00₮ 0.00₮ 0
1 25 526.00₮ 0.00₮ 0
6 1,041 8,080 2
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-04-15 14:30
Түүхэн үзүүлэлт
7 хоног 04 сар 2024 52 долоо хоног
Дээд 540 ₮ 540 ₮ 540 ₮ 550.00₮
Доод 537 ₮ 513 ₮ 513 ₮ 500.00₮
Нээлт, хаалтын үнийн зөрүү ₮ 3 ₮ 27 ₮ 27 ₮ 27 ₮
Арилжааны түүх
Хугацаа Нээлт Дээд Доод Хаалт Ширхэг Үнийн дүн
2024-04-12 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 545.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-11 545.00 ₮ 545.00 ₮ 545.00 ₮ 545.00 ₮ 18.00 9810.00 ₮
2024-04-10 540.00 ₮ 540.00 ₮ 537.00 ₮ 537.00 ₮ 489.00 263928.00 ₮
2024-04-09 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 549.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-08 549.00 ₮ 549.00 ₮ 549.00 ₮ 549.00 ₮ 245.00 134505.00 ₮
2024-04-05 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 537.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-04 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 537.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-04-03 548.00 ₮ 548.00 ₮ 537.00 ₮ 537.00 ₮ 2576.00 1384445.00 ₮
2024-04-02 548.00 ₮ 548.00 ₮ 548.00 ₮ 548.00 ₮ 12.00 6576.00 ₮
2024-04-01 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 545.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-03-29 549.00 ₮ 549.00 ₮ 545.00 ₮ 545.00 ₮ 102.00 55990.00 ₮
2024-03-28 545.00 ₮ 545.00 ₮ 541.00 ₮ 541.00 ₮ 825.00 446397.00 ₮
2024-03-27 545.00 ₮ 545.00 ₮ 545.00 ₮ 545.00 ₮ 9.00 4905.00 ₮
2024-03-26 545.00 ₮ 545.00 ₮ 545.00 ₮ 545.00 ₮ 10.00 5450.00 ₮
2024-03-25 540.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 217.00 117180.00 ₮
2024-03-22 545.00 ₮ 545.00 ₮ 545.00 ₮ 545.00 ₮ 182.00 99190.00 ₮
2024-03-21 540.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 151.00 81540.00 ₮
2024-03-20 548.00 ₮ 548.00 ₮ 548.00 ₮ 548.00 ₮ 112.00 61376.00 ₮
2024-03-19 540.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 7393.00 3992220.00 ₮
2024-03-18 549.00 ₮ 549.00 ₮ 549.00 ₮ 549.00 ₮ 2656.00 1458144.00 ₮
2024-03-15 549.00 ₮ 549.00 ₮ 543.00 ₮ 545.00 ₮ 982.00 535941.00 ₮
2024-03-14 550.00 ₮ 550.00 ₮ 550.00 ₮ 550.00 ₮ 22.00 12100.00 ₮
2024-03-13 550.00 ₮ 550.00 ₮ 550.00 ₮ 550.00 ₮ 151.00 83050.00 ₮
2024-03-12 550.00 ₮ 550.00 ₮ 550.00 ₮ 550.00 ₮ 180.00 99000.00 ₮
2024-03-11 550.00 ₮ 550.00 ₮ 550.00 ₮ 550.00 ₮ 150.00 82500.00 ₮
2024-03-07 550.00 ₮ 550.00 ₮ 550.00 ₮ 550.00 ₮ 175.00 96250.00 ₮
2024-03-06 538.00 ₮ 545.00 ₮ 538.00 ₮ 538.00 ₮ 10103.00 5475124.00 ₮
2024-03-05 538.00 ₮ 538.00 ₮ 538.00 ₮ 538.00 ₮ 179.00 96302.00 ₮
2024-03-04 539.00 ₮ 539.00 ₮ 538.00 ₮ 538.00 ₮ 117.00 62953.00 ₮
2024-03-01 539.00 ₮ 539.00 ₮ 521.00 ₮ 539.00 ₮ 6151.00 3208289.00 ₮
2024-02-29 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 539.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-28 539.00 ₮ 539.00 ₮ 539.00 ₮ 539.00 ₮ 54.00 29106.00 ₮
2024-02-27 539.00 ₮ 539.00 ₮ 539.00 ₮ 539.00 ₮ 186.00 100254.00 ₮
2024-02-26 511.00 ₮ 511.00 ₮ 511.00 ₮ 511.00 ₮ 240.00 122640.00 ₮
2024-02-23 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 539.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-22 539.00 ₮ 539.00 ₮ 539.00 ₮ 539.00 ₮ 48.00 25872.00 ₮
2024-02-21 540.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 18.00 9720.00 ₮
2024-02-20 540.00 ₮ 540.00 ₮ 500.00 ₮ 500.00 ₮ 1636.00 866467.00 ₮
2024-02-19 540.00 ₮ 540.00 ₮ 539.00 ₮ 539.00 ₮ 1155.00 622700.00 ₮
2024-02-16 543.00 ₮ 543.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 5010.00 2705580.00 ₮
2024-02-15 550.00 ₮ 550.00 ₮ 520.00 ₮ 543.00 ₮ 563.00 294240.00 ₮
2024-02-14 550.00 ₮ 550.00 ₮ 531.00 ₮ 531.00 ₮ 2421.00 1305493.00 ₮
2024-02-13 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 549.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-09 549.00 ₮ 549.00 ₮ 549.00 ₮ 549.00 ₮ 285.00 156465.00 ₮
2024-02-08 550.00 ₮ 550.00 ₮ 540.00 ₮ 549.00 ₮ 286.00 155182.00 ₮
2024-02-07 530.00 ₮ 537.00 ₮ 520.00 ₮ 537.00 ₮ 361.00 191474.00 ₮
2024-02-06 537.00 ₮ 537.00 ₮ 530.00 ₮ 537.00 ₮ 846.00 452202.00 ₮
2024-02-05 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 537.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-02-02 537.00 ₮ 537.00 ₮ 537.00 ₮ 537.00 ₮ 362.00 194394.00 ₮
2024-02-01 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 532.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-31 530.00 ₮ 532.00 ₮ 530.00 ₮ 532.00 ₮ 675.00 357754.00 ₮
2024-01-30 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 530.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-29 530.00 ₮ 530.00 ₮ 530.00 ₮ 530.00 ₮ 30.00 15900.00 ₮
2024-01-26 532.50 ₮ 532.50 ₮ 530.00 ₮ 530.00 ₮ 105.00 55798.50 ₮
2024-01-25 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 540.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-24 540.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 540.00 ₮ 4.00 2160.00 ₮
2024-01-23 536.00 ₮ 536.00 ₮ 536.00 ₮ 536.00 ₮ 2820.00 1511520.00 ₮
2024-01-22 537.00 ₮ 537.00 ₮ 537.00 ₮ 537.00 ₮ 55.00 29535.00 ₮
2024-01-19 531.00 ₮ 531.00 ₮ 531.00 ₮ 531.00 ₮ 1778.00 944118.00 ₮
2024-01-18 531.00 ₮ 531.00 ₮ 531.00 ₮ 531.00 ₮ 9.00 4779.00 ₮
2024-01-17 540.00 ₮ 540.00 ₮ 531.00 ₮ 531.00 ₮ 41.00 21933.00 ₮
2024-01-16 0.00 ₮ 0.00 ₮ 0.00 ₮ 532.00 ₮ 0.00 0.00 ₮
2024-01-15 532.00 ₮ 532.00 ₮ 532.00 ₮ 532.00 ₮ 80.00 42560.00 ₮
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-04-12
Ерөнхий мэдээлэл

INQ ETF нь Монголын хөрөнгө оруулагч нартаа Дэлхийн хоёрдогч том хөрөнгийн бирж болох Насдак дээр бүртгэлтэй хамгийн том зах зээлийн үнэлгээ бүхий 101 компанийн хувьцааг багцаар нь бага зардлаар, гадаад гуйвуулгын шимтгэлгүйгээр, иргэн бүр өөрийн хүссэн боломжит дүнгээр хөрөнгө оруулах үүд хаалгыг нээж буй Монголын анхны биржээр арилжаалагддаг ХОС юм. Энэхүү Насдак биржийн 101 компанийн хувьцааны 50% нь технологийн салбарын өндөр өсөлттэй, санхүүгийн чадамж сайтай компаниуд байдаг бөгөөд хувьцааны үнэ ам доллараар илэрхийлэгддэг тул төгрөгийн ханшийн хэлбэлзлээс хамгаалагдсан хөрөнгө оруулалт болно.  INQ ETF нэгж эрхийн танилцуулга татан авах холбоос: Invescore Asset Management (ic-invest.mn)

Нэгж эрхийн хоёрдогч эхэлсэн огноо 2023.11.29
Зарласан нэгж эрхийн тоо 200,000,000
Нэгж эрхийн үнэ 500
UBX-д бүртгүүлсэн огноо 2023.05.02
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх Б.Жүгдэррагчаа
Бүртгэгдсэн талбар Үндсэн талбар
ISIN дугаар MN0INQ310002

Эрх бүхий албан тушаалтан

Нэр Албан тушаал
Б.Жүгдэррагчаа Сангийн менежер

Мэргэжлийн оролцогчид

Нэр Хамаарал
Ард Секюритиз ҮЦК ХХК Мэргэжлийн оролцогч
Инвескор Капитал ҮЦК ХХК Мэргэжлийн оролцогч
Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК ХХК Мэргэжлийн оролцогч
Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК Мэргэжлийн оролцогч
Апекс Капитал ҮЦК ХХК Мэргэжлийн оролцогч

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Нэр Төрөл
С.Тулга ТУЗ-ийн дарга
А.Энэрэл ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Б.Жүгдэррагчаа ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
О.Лхагвасүрэн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Б.Мөнхзаяа ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Багцын мэдээлэл

Үнэт цаас

Эзэмшиж буй үнэт цаас Багцад эзлэх хувийн жин Сүүлийн нэг жилийн өгөөж  Үнэ ашгийн харьцаа

P/E

Сектор
1 Microsoft 10.8% 56%               37 Технологи
2 Apple 10.7% 27%                31 Технологи
3 Alphabet C  6.3% 40%               26 Харилцаа холбоо
4 Amazon.com  5.6% 54%               76 Тансаг хэрэглээ
5 NVIDIA  4.3% 222%             122 Технологи
6 Broadcom  3.8% 94%                31 Технологи
7 Meta Platforms  3.7% 205%               30 Харилцаа холбоо
8 Verisk  2.8% 41%               70 Аж үйлдвэр
9 Tesla  2.8% 29%               76 Тансаг хэрэглээ
10 ASML ADR  2.7% 18%               34 Технологи
11 PayPal Holdings Inc  2.6% -33%                17 Санхүү
12 Exelon  2.4% 4%                18 Дэд бүтэц
13 Adobe  2.4% 81%               55 Технологи
14 Costco  2.3% 11%                41 Өргөн хэрэглээ
15 Cintas  2.2% 24%                41 Аж үйлдвэр
16 PDD Holdings DRC  2.0% 68%               29 Тансаг хэрэглээ
17 PepsiCo  2.0% -8%               28 Өргөн хэрэглээ
18 Seagen  1.7% 61%                - Эрүүл мэнд
19 Cisco  1.6% 4%                15 Технологи
20 AMD  1.6% 64%             958 Технологи
21 Kraft Heinz  1.6% -10%                14 Өргөн хэрэглээ
22 NXP  1.6% 20%                19 Технологи
23 T-Mobile US  1.5% 0%               23 Харилцаа холбоо
24 Intel  1.5% 50%                - Технологи
25 Netflix  1.5% 61%               47 Харилцаа холбоо
26 Comcast  1.5% 23%                12 Харилцаа холбоо
27 PACCAR  1.4% 36%                12 Аж үйлдвэр
28 DexCom  1.4% -4%              121 Эрүүл мэнд
29 Intuit  1.3% 48%               67 Технологи
30 Airbnb  1.3% 30%                15 Тансаг хэрэглээ
31 Amgen  1.2% -9%                19 Эрүүл мэнд
32 Gilead  1.2% -11%                16 Эрүүл мэнд
33 Texas Instruments 1.2% -12%               20 Технологи
34 Qualcomm  1.2% 3%               20 Технологи
35 Honeywell  1.2% -11%               24 Аж үйлдвэр
36 Copart  1.2% 57%               37 Аж үйлдвэр
37 Applied Materials  1.2% 43%                18 Технологи
38 ON Semiconductor  1.1% -6%                14 Технологи
39 Cadence Design  1.1% 64%               77 Технологи
40 Paychex  0.9% -2%               27 Аж үйлдвэр

 

Сектор

Санхүү
Хугацаа 2023 оны жилийн эцэс
1 Борлуулалтын орлого -
2 Борлуулалтын өртөг -
3 Нийт ашиг (алдагдал) -
4 Түрээсийн орлого -
5 Ногдол ашгийн орлого 330,116
6 Борлуулалт, маркетингийн зардал -
7
Ерөнхий ба удирдлагын зардал
(11,255,154)
8
Санхүүгийн зардал
-
8 Бусад зардал -
9 Бусад орлого -
10 Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) -
11 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний орлого (13,330)
12 Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз гарз 469,470
13 Бусад ашиг (алдагдал) 42,205,613,02
14 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) 31,736,716
15 Орлого татварын зардал -
16 Тайлант үеийн цэвэр ашиг(алдагдал) 31,736,716
17 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл хэрэгжсэн дүн
18 Орлогын нийт дүн 31,736,716
19 Нэгж хувьцааны ногдох суурь ашиг (алдагдал) 37.32
 
Хугацаа 2022 оны жилийн эцэс 2023 оны жилийн эцэс
Хөрөнгө
1 Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн 5,000,000 468,079,789
2 Эргэлтийн бус хөрөнгийн нийт дүн - -
3 Нийт хөрөнгийн дүн 5,000,000 468,079,789
Өр төлбөр
1 Богино хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн - 11,096,221
2 Урт хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн - -
3 Өр төлбөрийн нийт дүн - 11,096,221
Эздийн өмч
1 Эздийн өмчийн нийт дүн 5,000,000 456,983,568
2 Өр төлбөр ба эздийн өмчийн нийт дүн 5,000,000 468,079,789
 
Хугацаа 2022 оны жилийн эцэс 2023 оны жилийн эцэс
1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
2 Мөнгөн орлогын дүн - 9,421,240
3 Мөнгөн зарлагын дүн - (158,933)
4 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
5 Мөнгөн орлогын дүн - -
6 Мөнгөн зарлагын дүн - -
7 Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ
8 Мөнгөн орлогын дүн 5,000,000 -
9 Мөнгөн зарлагын дүн- - -
10 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 5,000,000 9,248,977
Хугацаа 2023 оны жилийн эцэс
1 Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, төгрөг(EPS) 37.32
2 Үнэ ба ашгийн харьцаа(P/E) 14.47
3 Ногдол ашгийн өгөөж (Dividend yield) -
4 Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) -
5 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж(ROE) 0.07
6 Нийт хөрөнгийн өгөөж(ROTA) 0.07
7 Үнэ дансны үнийн харьцаа(P/B) 13.39
8 Зах зээлийн үнэлгээ 459,265,680
Код Компанийн нэр Тараах шийдвэрийн огноо Бүртгэлийн өдөр Тараах өдөр Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг Нийт ногдол ашиг Тайлбар
Компанийн Тайлан
Холбоосын нэр Нийтэлсэн огноо Хэмжээ
1 2023 оны аудитлагдсан тайлан 2024-03-25 pdf (13 MB)
2 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан 2024-03-25 pdf (1 MB)
3 2023 оны жилийн эцсийн компанийн засаглалын хэрэгжилтийн тайлан 2024-02-02 pdf (270 KB)
4 2023 оны санхүүгийн тайлан 2024-02-02 pdf (10 MB)
Компанийн мэдээ
Нийтэлсэн огноо Гарчиг
2024-04-08 Инвескор Глобал Кью ХБАХОС ХХК Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын давтан зар
2024-03-25 Инвескор Глобал Кью ХБАХОС ХХК Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
2024-03-22 "INQ ETF"-ийн NAV болон ханшийн тойм
2024-02-16 "INQ ETF"-ийн NAV болон ханшийн тойм
2024-02-05 Инвескор Ассет Менежмент ҮЦК Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани шинэ захирал
2024-02-05 INQ ETF-ийн багцад буй Qualcomm компанийн тухай
2024-01-31 INQ ETF-ийн 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн & засаглалын тайлан гарлаа
2024-01-29 INQ ETF-ийн багцад буй Walgreens Boots Alliance компани
2024-01-16 INQ ETF-ийн 2023 оны Fact Sheet
2024-01-04 INQ ETF гэж юу вэ?
2023-12-29 INQ ETF долоо хоногийн тойм үзүүлэлт
2023-12-15 Хөрөнгө оруулалтын сангийн төрлүүд
2023-12-11 INQ ETF-ийн багц дахь "NASDAQ 100" индексийн багцын өөрчлөлт зарлагдлаа
2023-12-05 UBX & Инвескор Ассет Менежментийн хамтын ажиллагаа
2023-11-29 Хамтын биржээр арилжаалагддаг сан ETF хоёрдогч арилжааны цан цохих ёслол амжилттай болж өнгөрлөө
2023-11-27 Улаанбаатар Үнэт Цаасны Биржээр тун удахгүй INQ ETF арилжаалагдана
2023-11-23 INQ ETF тун удахгүй
2023-11-17 Улаанбаатар Үнэт Цаасны Биржээр тун удахгүй INQ ETF арилжаалагдана
2023-10-23 ETF гэж юу вэ?
2023-06-26 Монголын хамгийн анхны ETF сан Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж ХК-д бүртгэгдлээ