Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
  2021.09.23

Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурал 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 10:00 цагт онлайнаар хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргав.

Үүнд:

  1. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагуудын ирүүлсэн саналуудыг дахин судлан, саналаа Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит бус хуралд танилцуулахыг Аудитын хороо (М.Ганбат)-д үүрэг болгов.
  2. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор Худалдаа хөгжлийн банкнаас 150.0 (нэг зуун тавин сая) төгрөгийн эх үүсвэргүй баталгааны эрх авах зөвшөөрлийг Гүйцэтгэх захиралд олгов.

 

АНД-ЭНЕРГИ ХК

2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр, Орхон аймаг