Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
  2021.12.24

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)

Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 14:00 цагт онлайнаар хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргав.

Үүнд:

  1. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор Худалдаа хөгжлийн банкнаас 150.0 (нэг зуун тавин сая) төгрөгийн эх үүсвэргүй баталгааны эрх авах зөвшөөрлийг Гүйцэтгэх захиралд олгосон бөгөөд уг зээлийн барьцаанд Анд-Энерги ХК-ийн өмчлөлийн улсын бүртгэлийн Ү-2101022768 дугаар бүхий Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баян замын 3-4 тоот, үйлдвэрийн зориулалт бүхий 1020м2 газрыг (нэгж талбарын дугаар 6105101223) тус тус барьцаалуулахыг зөвшөөрөв.

  2. 2022 оны ТУЗ-ийн ажлын төлөвлөгөө болон зардлын төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулан 2022 оны эхний хурлаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.

АНД-ЭНЕРГИ ХК

2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр,

Орхон аймаг