Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
ДЦС-4 ТӨХК-тай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна
  2019.10.07

Анд Энерги ХК нь ДЦС-4 ТӨХК-аас зарласан "Төрөл бүрийн гэрэл, гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тендер"-т оролцон ялалт байгуулж, 2019 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр 5167 ширхэг гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан билээ.

Тус компани гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, нийлүүлэлтийг хугацаанд нь гүйцэтгэн ажиллаж байна.