AND ₮ - ₮ (0%)
INQ ₮ - ₮ (0%)
MOST 41.02₮ - 42.54₮ (-16%)
Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Статистик
Зах зээлийн хураангуй тойм
Эхлэх:
Дуусах:
Эхлэх:
Дуусах:
Хэлцлийн тоо Арилжигдсан ширхэг Үнийн дүн
Эхлэх:
Дуусах:
9-р сар 2021 10-р сар 2021 Өөрчлөлт %
Эхлэх:
Дуусах:
Оролцогч талуудын тайлан

2022 оны 3 сарын тайлан

Үнэт цаасны компанийн нэр Анхдагч зах зээлийн дүн Хоёрдогч зах зээлийн дүн Нийт дүн
Үнэт цаасны компанийн нэр Анхдагч зах зээлийн дүн Хоёрдогч зах зээлийн дүн Нийт дүн
Үнэт цаасны компанийн нэр Анхдагч зах зээлийн дүн Хоёрдогч зах зээлийн дүн Нийт дүн
Үнэт цаасны компанийн нэр Анхдагч зах зээлийн дүн Хоёрдогч зах зээлийн дүн Нийт дүн