АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Компанийн тухай 

“Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж” нь 2015 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд тус ондоо Үнэт цаасны арилжаа болон тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх” тусгай зөвшөөрлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 2017 онд анхны бүртгэлтэй компани хувьцаагаа олон нийтэд нээлттэй санал болгосноор Бирж дээр хувьцааны арилжаа явагдаж эхэлсэн бөгөөд 2018 - 2021 онуудад компанийн бондын арилжаа амжилттай явагдсан.

2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар Бирж нийт 23 гишүүн үнэт цаасны компани, 11 тооцооны гишүүн, 2 зах зээл үүсгэгчтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Бирж тооцооны 11 гишүүнтэйгээс 3 ерөнхий гишүүн нь өөрийн гэрээт үнэт цаасны компаниуд буюу Биржийн арилжааны гишүүдийн арилжсан гэрээний төлбөр тооцооны ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэдэг.

Эрхэм зорилго

Хөрөнгийн зах зээлийн тэргүүлэгч цахим бирж байх

Алсын хараа

Бүс нутгийнхаа хөрөнгийн зах зээлийн төв болох

Уриа үг

Бүс нутгийнхаа хөрөнгийн зах зээлийн төв болох

Бизнесийн тухай

Бирж нь үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа хойш зах зээлд санал болгох шинэ бүтээгдэхүүн, санхүүгийн хэрэгслийн төрлийг нэмэгдүүлэх хүрээнд судалгаа, шинжилгээ хийж, системийн шийдлийг боловсруулж, шинэчлэн сайжруулах шаардлагатай зүйлсийг тодорхойлох, зах зээлийг зохицуулах дүрэм журмыг боловсруулахад анхааран ажилласан. Цаашид бид бэлэн болсон систем, дэд бүтэц, хуримтлуулсан туршлага, боловсруулсан дүрэм, журам дээрээ үндэслэн бизнесийн үйл ажиллагаагаа далайцтайгаар өргөжүүлж, хөрөнгийн зах зээлд оролцогчдын хамтын ажиллагааг бататгаж, үнэт цаас гаргагч, хөрөнгө оруулагчдад таатай нөхцөлтэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бүхий зах зээлийг бий болгохоор зорьж байна.

Давуу тал
Арилжааны цаг урт
Бүтээгдэхүүний сонголт
Шинэлэг платформ
Маржин арилжаа
Хөрвөх чадвар
Үнэт зүйлс
Менежментийн баг