АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Хуулийн нийцүүлэгч
Хуулийн нийцүүлэгч – Үнэт цаас гаргагчийн олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, компанийн сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх болон бусад үйл ажиллагааг хууль журамд нийцүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй.
Нийцүүлэгчийн нэр Утас Цахим шуудан Цахим хуудас
1 “Андерсон Энд Андерсон” ХХН 70119339 anderson.mongolia@anallp.com  anallp.com
2 “Лийманлоу Монгол” ХХН 11-327810 alkhagvaa@lehmanlaw.com   lehmanlaw.mn
3 “Мелвилл Эрдэнэдалай” ХХН 70128900, 70128901 contact@melvilledalai.com  melvilledalai.com
4 "Өмгөөллийн Бэз Партнерс” ХХН 99994739 zagdaa@bezpartners.mn  
5 “Өмгөөллийн Заяа Энд Золоо Төв” ХХН 70000809 zayalawzoloo@gmail.com; info@zzlawfirm.mn  zzlawfirm.mn
6 “Өмгөөллийн ИЭлСи” ХХН 77118193, 77118194 Info@elclawoffice.mn  elclawoffice.mn
7 “Өмгөөллийн Монгол Өмгөөлөгч” ХХН 77119206; 70129206 info@advocate.mn  advocate.mn
8 “Өмгөөллийн Сноу Хилл Консалтанси” ХХН 77003010, 80044850, 99115492 info@snowhill.mn, enkhtur2005@yahoo.com  snowhill.mn
9 Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН 77471122 info@khanlex.mn  khanlex.mn
10 “Өмгөөллийн Эм Ди Эс Энд Хаанлекс” ХХН 11330048, 11330049 info@mdsa.mn  mdsa.mn
11 “Өмгөөллийн Эм Жэй Эл Атторнейс” ХХН 70129665 info@mjlattorneys.mn  mjlattorneys.mn