АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Нийцүүлэгчээр ажиллах хүсэлт
1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.15 эсвэл 24.1.17-д заасны дагуу Хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулах хуулийн этгээд байх
2. Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээс үл хамааран хуульчийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн хуульч болон аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аудитортой байх
3. Нийцүүлэгчээр ажиллах хүсэлтэй бол доорх мэдээллүүдийг бөглөж dulguunmurun@ubx.mn хаягаар илгээнэ үү.
4. Хуулийн этгээдийн товч танилцуулга
5. Нийцүүлэгчийн жагсаалтад бүртгүүлэх хүсэлт бүхий өргөдөл
6. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн хуулбар, бусад холбогдох материал
Файл оруулах