АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Арилжаанд оролцох
Хэрэв та биржийн арилжаанд оролцох гэж байгаа бол юуны түрүүнд Биржийн гишүүн үнэт цаасны компанид данстай байх шаардлагатай бөгөөд тухай үнэт цаасны компаниар дамжуулан биржийн арилжаанд оролцох боломжтой. Биржийн арилжаанд оролцох нийтлэг дараалал дараах хэлбэртэй байна. Үүнд:
1-р алхам Брокероо сонгох

Та брокерийн компани сонгох бол манай гишүүн компанийн жагсаалттай танилцана уу.

2-р алхам Үнэт цаасны данс нээх

Үнэт цаасны данс нээх "Зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ"-ний загвартай танилцана уу.

3-р алхам Арилжаанд оролцох

ҮЦК-тай холбогдон Биржийн арилжаанд оролцох