АРИЛЖАА ХААЛТТАЙ 09:00 - 16:00
Арилжааны хуваарь
Биржийн арилжаа өдөр бүр 9-16 цагийн хооронд явагдах бөгөөд тухайн үнэт цаасны төрөл, онцлогоос хамаарч үнэт цаас тус бүр дээр харилцан адилгүй байж болно. 2024 онд биржийн арилжаа нийт 254 өдөр явагдах бөгөөд нийтээр амрах амралтын өдөр болон баяр ёслолын өдрүүдэд биржийн арилжаа явагдахгүй.

Арилжааны хуваарь

Нөхцөлт захиалга

Зах зээлийн захиалга

Үнийн хязгаар

Нээлтийн үе

Нээлтийн үе бодох

09:00 - 09:30

Оруулах, засах, цуцлах


Оруулах, засах, цуцлах


Үндсэн үе

Үргэлжилсэн арилжаа

09:30 - 15:30

Оруулах, засах*, цуцлах


Оруулах, засах*, цуцлах


Үнийн хязгаар сүүлийн хэлцлээс 7%. Динамик үнэ бодох үед RP-с хамаарч өөрчлөгдөнө.

Хаалтын үе

Хаалтын үнэ бодох

15:30 - 16:00

Оруулах, засах*


Цуцлах оруулах, засах*, цуцлах


Үнийн хязгаар сүүлийн хэлцлээс 7%. Динамик үнэ бодох үед RP-с хамаарч өөрчлөгдөнө.

Арилжааны өдөр:
Арилжааны цаг:

Холбоо барих


UBX-ийн Арилжааны алба

Утас: +976-7000-0501

Цахим шуудан: info@ubx.mn