AND Energy
27.00₮ 2023-02-06 16:00
Нээлтийн үнээс
0.00₮ (0%)
The highest price:0.00 ₮
Хаалтын үнээс
0.00₮ (0%)
Lowest selling price: 0.00 ₮
Price:
27.00 ₮
Volume:
13,600
Open:
27.00 ₮
High:
27.00 ₮
Low:
27.00 ₮
Close price:
27.00 ₮
Daily price limit:
22.95₮ - 31.05 ₮
A maximum of 52 weeks:
44.00 ₮
A minimum of 52 weeks:
23.00 ₮
Market capitalization:
2,107,910,466 ₮
Dividends:
~
Order registration
Захиалгын тоо Amounts Price Price Amounts Захиалгын тоо
3 500 25.00₮ 27.20₮ 900 1
3 8,100 24.00₮ 30.00₮ 5,000 1
3 5,300 23.00₮ 0.00₮ 0
0 0.00₮ 0.00₮ 0
0 0.00₮ 0.00₮ 0
9 13,900 5,900 2
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-02-06 16:00
Price history
7 days 1 month 2022 year 52 weeks
Дээд 27.00₮ 28.00₮ 44.00₮ 44.00₮
Доод 25.00₮ 25.00₮ 23.00₮ 23.00₮
Нээлт, хаалтын үнийн зөрүү ₮ 1.00₮ 0.00₮ 22.00₮ 22.00₮
Trading history
Date Open High Low Close
2023-02-06 27.00 ₮ 27.00 ₮ 27.00 ₮ 27.00 ₮
2023-02-03 27.00 ₮ 27.00 ₮ 27.00 ₮ 27.00 ₮
2023-01-31 25.00 ₮ 27.00 ₮ 25.00 ₮ 27.00 ₮
2023-01-25 25.00 ₮ 25.00 ₮ 25.00 ₮ 25.00 ₮
2023-01-24 26.99 ₮ 26.99 ₮ 26.00 ₮ 26.00 ₮
Шинэчлэгдсэн огноо: 2023-02-06
General Information

Анд Энерги ХК нь 2011 оноос цахилгааны угсралт, суурилуулалт, автоматжуулалтын үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 2014 оны 9 дүгээр сард “Эрдэнэт лед” гэрлийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан. Ингэснээр компанийн үндсэн бизнес нь LED гэрлийн үйлдвэрлэл болон өргөжиж, 30 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Тус компани нь СЗХ-ны 2017 оны 176 тоот тогтоолоор олон нийтэд хувьцаа санал болгох зөвшөөрөл авч Монголын үнэт цаасны биржээр дамжуулан 1.59 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлж, нээлттэй хувьцаат компани болсон

Хувьцаагаа олон нийтэд гаргасан огноо 2017-11-01
Гаргасан хувьцааны тоо 78,070,758
Салбар LED гэрэл үйлдвэрлэл
UBX-д бүртгүүлсэн огноо 2017-10-10
Гүйцэтгэх Захирал Цэнд-Аюушийн Гүррагчаа
Бүртгэгдсэн талбар Үндсэн талбар
ISIN дугаар: MN0AEL300015

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Овог нэр
1 Дахлаа Мөнхбаяр
2 Төмөрбат Барс
3 Ганхуяг Түвшин
4 Дагвапунцаг Алтангэрэл
5 Шура Сансарсайхан
6 Сандуйжав Даваасамбуу

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Овог нэр
1 Даваасүрэн Энхбаяр
2 Мөнхжаргал Ганбат
3 Мянганбуу Сарандаваа
Finance
Хугацаа 2020 оны жилийн эцэс 2021 оны хагас жил
1 Борлуулалтын орлого 2,205,820,726.53 1,062,348,934.89
2 Борлуулалтын өртөг 1,312,416,477.40 671,017,931.62
3 Нийт ашиг (алдагдал) 893,404,249.13 391,331,003.27
4 Үйл ажиллагааны зардал 739,765,336.96 292,562,625.05
5
Санхүүгийн зардал
99,372,666.57 49,271,845.82
6 Бусад зардал 30,220,308.46 3,002,835.40
7 Бусад орлого 1,010,756.15 0.00
8 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) 3,871.98 309.33
9 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) 25,060,565.27 46,494,006.33
10 Орлого татварын зардал 502,356.68 3,642,811.92
11 Тайлант үеийн цэвэр ашиг(алдагдал) 24,558,208.59 42,851,194.41
12 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл хэрэгжсэн дүн - -
13 Бусад олз (гарз) - (10,068,771.00)
14 Нийт дэлгэрэнгүй ашиг (алдагдал) 24,558,208.59 32,782,423.41
15 Нэгж хувьцааны ногдох суурь ашиг (алдагдал) 0.315 0.420
Хугацаа 2020 оны жилийн эцэс 2021 оны хагас жил
1 Хөрөнгө
2 Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн 887,052,798.00 1,059,577,990.86
3 Эргэлтийн бус хөрөнгийн нийт дүн 1,832,493,917.15 1,753,291,445.24
4 Нийт хөрөнгийн дүн 2,719,546,715.15 2,812,869,436.10
6 Өр төлбөр
7 Богино хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн 579,688,185.91 687,948,290.30
8 Урт хугацаат өр төлбөрийн нийт дүн 47,450,492.33 0
9 Өр төлбөрийн нийт дүн 627,138,678.24 687,948,290.30
10 Эздийн өмч 2,092,405,153.08 2,124,921,145.80
11 Эздийн өмчийн нийт дүн 2,092,405,153.08 2,124,921,145.80
12 Өр төлбөр ба эздийн өмчийн нийт дүн 2,719,543,831.32 2,812,869,436.10
Хугацаа 2020 оны жилийн эцэс 2021 оны хагас жил
1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (21,238,693.25) (58,184,928.23)
2 Мөнгөн орлогын дүн 2,469,820,503.58 936,072,813.88
3 Мөнгөн зарлагын дүн 2,491,059,196.83 994,257,742.11
4 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (32,007,255.84) (24,007,561.56)
5 Мөнгөн орлогын дүн 310,914.09 0.00
6 Мөнгөн зарлагын дүн 32,318,169.93 24,007,561.56
7 Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ 32,382,214.32 60,805,431.09
8 Мөнгөн орлогын дүн 555,476,910.18 462,920,000.00
9 Мөнгөн зарлагын дүн 523,094,695.86 402,114,568.91
10 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ (20,863,734.77) (21,387,058.70)
Хугацаа 2020 оны жилийн эцэс 2021 оны хагас жил
1 Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, төгрөг(EPS) 0.31 0.42
2 Үнэ ба ашгийн харьцаа(P/E) 238.43 178.61
3 Ногдол ашгийн өгөөж (Dividend yield) - -
4 Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) 0.81 0.38
5 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж(ROE) 0.01 0.02
6 Нийт хөрөнгийн өгөөж(ROTA) 0.01 0.02
7 Үнэ дансны үнийн харьцаа(P/B) 1.87 1.47
8 Зах зээлийн үнэлгээ 3,903,537,900 3,122,830,320
Код Компанийн нэр Тараах шийдвэрийн огноо Бүртгэлийн өдөр Тараах өдөр Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг Нийт ногдол ашиг Тайлбар
1 AND Анд-Энерги ХК 2018.02.24 2018.03.16 2018.05.01-эс эхлэн 0.5 төгрөг 39,035,379.00 2017 оны цэвэр ашгаас
2 AND Анд-Энерги ХК 2020.02.15 2020.03.25 2020.08.01-ээс эхлэн 1.2 төгрөг 93,684,909.60 2019 оны цэвэр ашгаас
Company Report
Link name Date of publication Margin
1 Annual report for 2021 2021-09-17 pdf (5 MB)
2 Semi-annual activity report for 2020 2021-09-17 pdf (4 MB)
3 Semi-annual report for 2020 2021-09-17 pdf (8 MB)
4 2020 financial statements 2021-09-17 pdf (3 MB)
5 2019 semi-annual financial statements 2021-09-17 pdf (622 KB)
6 2019 activity report 2021-09-17 pdf (12 MB)
7 2019 financial statements 2021-09-17 pdf (2 MB)
8 2018 semi-annual activity report 2021-09-17 pdf (3 MB)
9 2018 activity report 2021-09-17 pdf (10 MB)
10 2018 financial statements 2021-09-17 pdf (6 MB)
11 2017 financial statements 2021-04-16 pdf (10 MB)
Company News
Нийтэлсэн огноо Гарчиг
2021-09-29 The decision of the meeting Sep 29, 2021
2021-09-27 The Regular meeting of the Board of Directors of AND-ENERGY JSC
2021-09-23 The decision of the meeting 2021.09.23
2021-07-26 AND ENERGY JSC - semi-annual financial and operational reports of 2021
2021-07-01 Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын зар