Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
  2023.03.13

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND) 

 

Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл 

“Анд-Энерги” ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурал 2023 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 09:00 цагт Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баян зам 3-4,6 тоотод байрлах үйлдвэрийн байранд 0900 цагт танхимаар хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргав. Үүнд:

 1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланг “Хангалттай” хэмээн дүгнэв.
 2. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайланг 51 хувиар “Хангалттай” хэмээн дүгнэв.
 3. “Анд Энерги” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 4 сарын 22-ны өдрийн Бямба гарагийн 14:00 цагт Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баян зам 3-4,6 тоотод байрлах үйлдвэрийн байранд цахим хэлбэрээр хуралдахаар шийдвэрлэв.
 4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан MI SURVEY программыг цахим бүртгэл, санал хураалт явуулахад ашиглахыг зөвшөөрөв.

ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

   1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай;
   2. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай;
   3. Компанийн 2022 оны ногдол ашгийн тухай гаргасан ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулахаар шийдвэрлэв.
 1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 4-ны өдрийн 17:00 цаг байхаар тогтоов.
 2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Т.Барс, тооллогын комиссын даргаар Х.Батсуурь, гишүүдээр М.Эрдэнэцэцэг, Г.Дэлгэрмаа нарыг томилов.
 3. Ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Ц.Гүррагчаа, гишүүдээр Б.Тогос-Эрдэнэ, Д.Ундармаа, А.Алтансүх, Э.Ариунсайхан, М.Дэлгэрмаа нарыг тус тус томилов.
 4. “Анд-Энерги” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны ажлын төлөвлөгөөг хавсралтаар батлав.

 

АНД-ЭНЕРГИ ХК

2023 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр,

Орхон аймаг