Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
  2021.04.19

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)

 

Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурал 2021 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн 1400 цагт онлайнаар хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргав.

Хурлын шийдвэр:

  1. "Анд-Энерги" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсвийг 56,500,000.0 (тавин зургаан сая таван зуун мянга) төгрөгөөр батлав.
  2. Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журмыг батлахгүй байхаар шийдвэрлэв.
  3. Санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй нийт 10,069,000.0 (арван сая жаран есөн мянга) төгрөгийн авлагыг найдваргүй авлагад тооцон хаахыг зөвшөөрөв.
  4. Гүйцэтгэх захирал Ц.Гүррагчаа, Ерөнхий инженер Т.Барс нарын "Анд-Энерги" ХК-ийн үйлдвэрийн газар худалдан авснаас үүссэн нягтлан бодох бүртгэлийн алдааг залруулан авлагын дансанд бүртгэлтэй 22,873,000 (хорин хоёр сая найман зуун далан гурван мянга) төгрөгийг хуримтлагдсан ашгийн данс руу бууруулах бичилт хийж авлагыг хаах зөвшөөрөл олгов.

АНД-ЭНЕРГИ ХК

2021 оны 04 сарын 16-ны өдөр

Орхон аймаг