Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Анд Энерги ХК-ийн 2018 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан
  2018.07.23

Анд Энерги ХК-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХК-тай байгуулсан "Бүртгэлийн гэрээний ерөнхий нөхцөл"-ийн 2.27, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"-ын 2.2-т заасны дагуу Компанийн 2018 оны хагас жилийн санхүүгийн тайланг олон нийтэд мэдээлж байна.

2018 оны хагас жилийн байдлаар Компанийн борлуулалтын орлого 629,746,530.36 төгрөг, цэвэр ашиг 99,812,630.88 төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад борлуулалтын орлого 62 хувиар, цэвэр ашиг 101 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлт юм.

 

АНД ЭНЕРГИ ХК

2018 оны 7 дугаар сарын 20. Эрдэнэт хот