Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Өнөөдрийн арилжаагаар "Тохиролцооны хэлцэл" хийгдлээ
  2018.06.28
Монголын Үнэт Цаасны Биржийн 157 дахь арилжаагаар Анд-Энерги ХК (AND)-ийн нийт гаргасан хувьцааны 6 хувийг 60 төгрөгийн нэгжийн үнэтэй Арилжааны журмын 2.1.5-д заасан "Тохиролцооны хэлцэл"-ээр 281,100,000 төгрөгөөр арилжлаа.
МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ