Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Компанийн засаглал
Компанийн засаглалын дүрэм, журам
Холбоосын нэр Хэмжээ
1 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам pdf (17 MB)
2 Залгамж халааны бодлого pdf (2 MB)
3 Ёс зүйн дүрэм pdf (5 MB)
4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам pdf (3 MB)
Засаглалын үнэлгээ
ТУЗ-ийн тогтоол, шийдвэр