Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Хөрөнгийн зах зээл хөгжлийн шийдэл
  2022.06.13

Олон улсад санхүүгийн зах зээлд хөрөнгийн зах зээл болон мөнгөний зах зээлийн харьцаа 50:50 орчим хувьтай байдаг ч Монгол улсад энэ харьцаа 8:92 орчим буюу хөрөнгийн зах зээл хангалттай сайн хөгжөөгүй, аж ахуйн нэгжүүд банкны зээлээр санхүүжилтээ шийдвэрлэсэн хэвээр байна.
Улаанбаатар Үнэт Цаасны Бирж ХК, МҮХАҮТ, МХБ хамтран Монгол Улсын ТОП компаниудын төлөөлөл болгон 51 компаниас IPO хийхэд тулгарч буй бэрхшээл болон шаардлагатай дэмжлэгийн талаар түүвэр судалгааг хийж, гүйцэтгэлээ. Тус судалгаанаас харахад ТОП компаниудын дийлэнх хувь нь цаашдаа хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилтийн эх үүсвэрийг татсанаар компаниудын үйл ажиллагаа өргөжин, баялгийн тэгш хуваарилалт бий болж, Монголын эдийн засгийг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байна гэдэгтэй санал нэгджээ.

Судалгааны дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү.