Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
  2018.03.30

Анд Энерги ХК-ийн зүгээс Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 2.2-т заасны дагуу Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг олон нийтэд мэдээлж байна.

2017 оны үйл ажиллагааны тайлан