Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
2018 ОНЫ 02 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
  2018.03.02

Анд Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХК ("Бирж")-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.30-т заасны дагуу 2018 оны 02 сарын үнэт цаасны арилжааны мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна.

Хамаарах хугацаа: 2018 оны 02 сарын 01 - 2018 оны 02 сарын 28