AND ₮ - ₮ (0%)
INQ ₮ - ₮ (0%)
MOST ₮ - ₮ (NAN%)
MOST-S ₮ - ₮ (NAN%)
Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
  2021.07.02

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)

 

Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурал 2021 оны 07-р сарын 02-ны өдрийн 1400 цагт онлайнаар хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргав. Үүнд:

Хурлын шийдвэр:

  1. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор Худалдаа, хөгжлийн банктай байгуулсан эх үүсвэргүй аккредитив, баталгааны эрхийг үргэлжлүүлэн 12 сараар сунгах зөвшөөрлийг олгов.

АНД-ЭНЕРГИ ХК

2021 оны 07 сарын 02-ны өдөр

Орхон аймаг