Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
  2021.03.26

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)

 

Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурал 2021 оны 03-р сарын 25-ны өдрийн 0900 цагт онлайнаар хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргав.

Хурлын шийдвэр:

  1. "Анд-Энерги" ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайланг "Хангалттай" гэж дүгнэв.
  2. "Анд-Энерги" ХК-ийн 2020 оны санхүүгийн тайлантай холбогдуулан ТУЗ-ийн гишүүдийн гаргасан саналыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Гүррагчаа/-д үүрэг болгов.
  3. "Анд-Энерги" ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг /Д.Мөнхбаяр/-т даалгав.

АНД-ЭНЕРГИ ХК

2021 оны 03 сарын 25-ны өдөр

Орхон аймаг