Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлын мэдээлэл
  2020.02.18

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)

 

“Анд-Энерги” ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит хурал 2020 оны 02-р сарын 15-ний өдрийн 1000 цагт компанийн байранд хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргав.

Үүнд:

  1.  “Анд-Энерги” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны ба санхүүгийн тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэв.
  2.  “Анд-Энерги” ХК-ийн 2019 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашгийг 1.2 төгрөг (нэг төгрөг хорин мөнгө)-өөр тогтоож, нийт хувьцаа эзэмшигчдэд ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэв.
  3.  ТУЗ-ийн гишүүдээс 2019 оны тайланд хийсэн дүгнэлт, цаашдын үйл ажиллагааг сайжруулахаар дэвшүүлсэн зөвлөмжүүдийг тусган, 2020 оны бизнес төлөвлөгөөг 2020 оны 02 дугаар сарын 22-ны дотор боловсронгуй болгож, батлуулахыг гүйцэтгэх захирал Ц.Гүррагчаад үүрэг болгов.
  4.  Компанийн хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн өргөдөл, саналыг шийдвэрлэх чиглэлээр ТУЗ-ийн гишүүн Т.Барс, Г.Мөнх-Эрдэнэ, Л.Итгэлт нарын бүрэлдэхүүнтэй  ажлын хэсэг байгуулж, ахлагчаар ТУЗ-ийн гишүүн Г.Мөнх-Эрдэнийг томилов. Хувьцаа эзэмшигчдээс дэвшүүлсэн асуудлаар боломжит хувилбаруудын судалгаа хийж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцүүлэх саналыг бэлтгэн ТУЗ-д танилцуулахыг ажлын хэсэг (Г.Мөнх-Эрдэнэ)-т үүрэг болгов.
  5.  ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусч байгаатай холбоотойгоор шинээр нэр дэвшигчдийн анкет бүрдүүлэх, шалгаруулах, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар оруулахыг ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороонд үүрэг болгов.

АНД-ЭНЕРГИ ХК

2020 оны 02 сарын 17-ны өдөр,

Орхон аймаг