Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
"АНД-ЭНЕРГИ" ХК-ИЙН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ
  2018.03.06

Анд Энерги ХК-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХК-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.27-т заасны дагуу 2017 оны санхүүгийн тайлан болон аудиторын дүгнэлтийг олон нийтэд мэдээлж байна.

Холбогдох линк:

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ