Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
"Анд Энерги" ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудиторын дүгнэлт
  2019.04.04

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)

 

2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ

Анд-Энерги ХК ("Компани")-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Бирж ХК ("Бирж")-ийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.27-т заасны дагуу Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан болон аудиторын дүгнэлтийг олон нийтэд мэдээлж байна.

Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан болон түүнд өгсөн аудиторын дүгнэлтийг Од Бүртгэл Аудит ХХК-ийн Хараат бус аудиторын дүгнэлтээс үзэх боломжтой.

 

АНД-ЭНЕРГИ ХК

2019 оны 04 сарын 04-ний өдөр. Эрдэнэт хот