Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Биржийн Бүртгэлийн хорооноос "Парк таун бонд"-ын Бүртгэлийн баримт бичгийг батламжиллаа.
  2018.11.19

"Минж проперти" ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах "Парк таун бонд"-ыг бүртгэх тухай Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 11 сарын 14-ний өдрийн 340 тоот тогтоолыг үндэслэн Монголын үнэт цаасны биржийн Бүртгэлийн хорооноос 2018 оны 11 сарын 19-ний өдрийн 18/04 тоот тогтоолоор "Монголын үнэт цаасны биржийн бүртгэлийн журам"-ын 7 дугаар бүлгийн 7.13(15), 7.13(16)-ын дагуу Үнэт цаас гаргагчийн ирүүлсэн бүртгэлийн баримт бичигт Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрийг тусгасан эсэхийг хянаж, "Парк таун бонд"-ыг нийтэд санал болгох 10 бүлэг, 7 хавсралт, 268 нүүр бүхий "ПАРК ТАУН БОНД үнэт цаасны танилцуулга"-ыг батламжиллаа.

Үнэт цаасны танилцуулгад тусгасан бүртгэлийн хуваарийн дагуу 2018 оны 11 сарын 19-ний өдрөөс үнэт цаасыг олон нийтэд танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй танилцуулга татах

Хураангуй танилцуулга татах