Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Бүртгэлийн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилсон тухай
  2021.07.23

“Монголын Үнэт Цаасны Бирж”-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 15/21 тоот тогтоолын дагуу Бүртгэлийн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томиллоо.

Монголын Үнэт Цаасны Бирж”-ийн Бүртгэлийн журамд бүртгэлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр Биржийн хэрэгжүүлэхээр тусгасан аливаа бүрэн эрх, чиг үүргийг ТУЗ-ийн хяналтан дор Бүртгэлийн хороо өөрийн эрх, хэмжээнийхээ хүрээнд хэрэгжүүлэхээр заасан. Бүртгэлийн хорооны гишүүд нь үнэт цаас гаргахаар хүсэлт гаргасан аливаа этгээдийн хүсэлт нь хууль болон Биржийн журамд нийцэж байгаа эсэхийг тогтоох, тухайн үнэт цаасыг Бирж бүртгэх эсэх шийдвэр гаргах, Бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч нь журам болон баримт бичгийг мөрдөж байгаа эсэхт хяналт тавих үндсэн чиг үүрэгтэй.

Бүртгэлийн хорооны гишүүдийн мэдээлэлтэй танилцах бол Энд дарна уу.