Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Монголын үнэт цаасны бирж анхны үнэт цаасаа бүртгэв
  2017.07.17

Үнэт цаас бүртгүүлэх тухай “Анд-Энерги” ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлт, үнэт цаасны танилцуулга, бүртгэлийн баримт бичигт хамаарах бусад материалыг Монголын үнэт цаасны бирж хянан, Бүртгэлийн хорооны 2017 оны 7-р сарын 5-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр  “Анд-Энерги” ХХК-ийн 78,070,758 ширхэг энгийн хувьцааг Монголын үнэт цаасны биржийн үндсэн талбарт бүртгэх шийдвэр гаргалаа.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 3.2.3-д заасны дагуу Үнэт цаасыг бүртгэсэн тухай дүгнэлт, Бүртгэлийн хорооны шийдвэрийг СЗХ-нд хүргүүлсэн бөгөөд СЗХ-ны шийдвэр гарсны дараа тухайн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг явуулахаар төлөвлөж байна.

 

МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ