Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
"Монголын үнэт цаасны бирж" ХХК-ийн хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжүүлэхээр шийдвэрлэв.
  2017.10.24

МҮЦБ-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 10-р сарын 23-ны өдрийн ээлжит бус хурлаар тус хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

Энэхүү шийдвэр нь компанийн эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, компани ирээдүйд нээлттэй хувьцаат компани болох, компанийн хувьцаа эзэмшигч нь Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагад бүртгүүлсэн хувьцааг үнэт цаасны арилжаа, төлбөр тооцоонд ашиглах, компанийн засаглалын олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зэрэг ач холбогдолтой юм.

МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ