Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Нийцүүлэгчийн мэдээ
  2019.06.04

Монголын Үнэт Цаасны Бирж дээр “Парк таун” бондыг амжилттай арилжаалж хөрөнгө оруулалт босгосон “Минж Проперти” ХХК-ийн аудитын нийцүүлэгч “Пийк Ом Аудит” ХХК болон хуулийн нийцүүлэгч “Минж Консалтинг” ХХН нь Нийцүүлэгчийн тайлан дүгнэлтийг Биржид ирүүлсэн байна.

Тайлан дүгнэлтүүдэд Парк таун бондын хөрөнгийг зарцуулан ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн “Парк таун 2” хотхоны 50 болон 70 айлын хоёр орон сууцны борлуулалт 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны байдлаар 85%-ийн гүйцэтгэлтэй, амжилттай явагдаж байгааг дурдсан байна.

Мөн “Минж Проперти ХХК-ийн 2019 оны эхний 5 сарын борлуулалтын мэдээ, санхүүгийн мэдээлэл болон Мөнгөн гүйлгээний тайлан, цаашид хийгдэх төлөвлөгөөт ажлууд зэргийг шинжилж үзэхэд тус компани нь Парк таун бонд болон бондын хүүг төлөхөд санхүүгийн хүндрэл учрах эрсдэлгүй, эрх зүйн чадамжтай байна” гэж дүгнэжээ.