Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Үйл ажиллагааны журмууд шинэчлэн батлагдлаа.
  2018.08.06

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2018 оны 8 сарын 2-ны өдрийн 456 тоот тушаалаар "Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн шинэчлэн найруулж баталсан дараах журмуудыг батламжиллаа. Үүнд:

  1.  Гишүүнчлэлийн журам, ТУЗ-ийн 2018 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол
  2.  Арилжааны журам, ТУЗ-ийн 2018 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол
  3.  Тооцооны үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн 2018 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоол
  4.  Бүртгэлийн журам, ТУЗ-ийн 2018 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдрийн 16 дугаар тогтоол

Бид 2018 оны 12 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дээрх журмуудыг мөрдөн ажиллаж байна. Батлагдсан журмуудтай энд дарж танилцана уу!

 

МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ