Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын мэдээлэл
  2022.03.03

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)

Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурал 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 1000 цагт Анд-Энерги ХК-ийн үйлдвэрийн байранд хуралдаж дараах шийдвэрийг гаргав.

Үүнд:

  1. Анд-Энерги ХК-ийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөөг Хавсралт 1-р, компанийн бүтэц орон тоог Хавсралт 2-р тус тус батлав.

  2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг Хангалттай хэмээн дүгнэв.

 

 

 

 

АНД-ЭНЕРГИ ХК

2022 оны 03 сарын 02-ны өдөр,

Орхон аймаг