Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
  2022.03.14

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙГ  

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР 

               Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 81 дүгээр зүйлийн 81.5.1, 81.5.2,  81.5.3 дахь заалт, “Анд-Энерги” ХК-ийн дүрмийг тус тус үндэслэн “Анд-Энерги” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтыг зарлаж  байна. 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЕРДИЙН ГИШҮҮНИЙ ТОО – 6 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙ ТОО – 3 

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД ТАВИГДАХ  ҮНДСЭН ШААРДЛАГА: 

 • Санхүүч, Эдийн засагч, Инженер, Хууль эрх зүйч, Бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр мэргэшсэн дадлага туршлагатай байх; 
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бусад гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдтэй нэгдмэл  сонирхолтой биш, тэдэнтэй садан төрлийн холбоогүй байх; 
 • Компанийн засаглалын сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх; 

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД ТАВИГДАХ НЭМЭЛТ ШААРДЛАГА: 

 • Тухайн хуулийн этгээд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн байхад ашиг сонирхол  үүсгэхгүй байх; 
 • Нэр дэвшигч нь хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж байгаа бол өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэггүй байх; 
 • Нэр дэвшигч өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн эрх бүхий албан тушаал эрхэлдэггүй. 
 • Компанийн засаглалын сургалтад хамрагдсан байх. 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ ХЯЗГААРЛАХ НӨХЦӨЛ: 

 • Мэргэжлийн болон ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргасан, тодорхой албан тушаал эрхлэх эсвэл үйл  ажиллагаа явуулах эрхээ хасуулсан, шүүхийн шийдвэрээр хуулийн ямар нэгэн хариуцлага хүлээж  байсан бол; 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ: 

 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт; 
 • Анкет (компанийн www.andenergy.mn цахим хуудаснаас авч бөглөх); 
 • Боловсролын диплом, үнэмлэх, бусад сургалтад хамрагдсан гэрчилгээ, сертификатын хуулбар; - Иргэний үнэмлэх хуулбар; 
 • Иргэний үнэмлэх хуулбар;
 • Компанийн засаглалын гэрчилгээний хуулбар; 

МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА, ХЭЛБЭР: 

 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэний материалыг 2022 оны 3 сарын 18-ны өдрийн 16 цаг хүртэл  хүлээн авна.  
 • Бүрдүүлэх материалыг erdenetledandenergy@gmail.com хаягт илгээх эсвэл Орхон аймаг, Баян-Өндөр  сум, Уртын гол баг, Баян зам 3-4,6 тоотод байрлах “Анд-Энерги” ХК-ийн байранд ирж өгөх; 
 • Энэхүү зартай холбоотой нэмэлт мэдээллийг 99351516, 99363623 утаснаас авна уу. 

“АНД-ЭНЕРГИ ХК”-ИЙН  

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО