Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
  2019.04.04

АНД-ЭНЕРГИ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

(Хувьцааны код: AND)

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Анд-Энерги ХК-ийн зүгээс Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын 2.2-т заасны дагуу Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг олон нийтэд мэдээлж байна.

2019 оны 04 сарын 04-ний өдөр. Эрдэнэт хот

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН