Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
2018 ОНЫ 03 САРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
  2018.04.02

Анд Энерги ХК-ийн зүгээс Монголын Үнэт Цаасны Биржийн Бүртгэлийн журмын 1.04(3) болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний Ерөнхий нөхцөлийн 2.30-т заасны дагуу 2018 оны 03 сарын үнэт цаасны арилжааны мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна.

Хамаарах хугацаа: 2018 оны 03 сарын 01 - 2018 оны 03 сарын 30