Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
AEL хувьцааны 1-р сарын арилжааны мэдээлэл
  2018.02.06

"Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК-ийн Бүртгэлийн журам болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний ерөнхий нөхцөлийн дагуу AEL хувьцааны 2018 оны 1 сарын арилжааны мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна.