Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Мэдээ
AEL хувьцааны 12-р сарын арилжааны мэдээлэл
  2018.01.02

"Монголын Үнэт Цаасны Бирж" ХК-ийн Бүртгэлийн журам болон Биржтэй байгуулсан Бүртгэлийн гэрээний ерөнхий нөхцөлийн дагуу AEL хувьцааны 2017 оны 12 сарын арилжааны мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байна.