AND ₮ - ₮ (0%)
INQ 539₮ - 539₮ (6%)
MOST 44.5₮ - 48₮ (0%)
Ханшийн мэдээ
Цагийн хуваарь
Биржид бүртгүүлэх
Мэдээ мэдээлэл
Холбоо барих
Securities
Today's trade
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалт Өөрчлөлт Арилжаалагдсан ширхэг Нийт арилжааны үнийн дүн Авах Зарах
Авах тоо Авах үнэ Зарах тоо Зарах үнэ
Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-02-27 15:11:59
Код Нэр Нэрлэсэн үнэ Хүү Бондын тоо ширхэг Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа График Купон төлөгдөх давтамж
Симбол Нээлт Дээд Доод NAV Өмнөх өдрийн хаалт Хаалт Өөрчлөлт Арилжаалагдсан ширхэг Нийт арилжааны үнийн дүн
Код Нэр Нэрлэсэн үнэ Хүү Нийт үнэт цаасны тоо ширхэг Ногдол ашиг График
Listed Securities
Код Нэр Нэрлэсэн үнэ P/E EPS Зах зээлийн үнэлгээ Ногдол ашиг
Код Нэр Нэрлэсэн үнэ Хүү Бондын тоо ширхэг Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа График Купон төлөгдөх давтамж
Симбол Нээлт Дээд Доод NAV Өмнөх өдрийн хаалт Хаалт Өөрчлөлт Арилжаалагдсан ширхэг Нийт арилжааны үнийн дүн
Код Нэр Нэрлэсэн үнэ Хүү Нийт үнэт цаасны тоо ширхэг Ногдол ашиг График